طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوش آمدید. *** حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: « دانشمندان، چراغهای زمین، جانشینان پیامبران، وارثان من و وارثان پیامبرانند. »
معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران