طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه خوش آمدید *** حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: « هر كس یك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ایمان از او جدا مى‏شود. »
معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران